[1]
Builes-Montaño, C.E. and Ramírez-Rincón, A. 2020. Diabetes mellitus and COVID-19: Risk or prognostic factor?. Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo. 7, 2S (Jul. 2020), 62–66. DOI:https://doi.org/10.53853/encr.7.2S.585.