[1]
Coronel-Restrepo, N., Ramirez-Rincón, A. , Palacio, A., Delgado, M.R. and Botero, J.F. 2023. Interpretation of continuous glucose monitoring: A practical view. Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo. 10, 1 (Mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.53853/encr.10.1.764.