Altamar, H. and Stephens, I. (2017) “Pancreatitis por hipertrigliceridemia asociada a anticonceptivos orales: Reporte de un caso”, Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo, 4(1), pp. 40–42. doi: 10.53853/encr.4.1.107.