Jácome Roca, A., Martínez, A. and Borda Camacho, E. (2018) “Coexistencia de Diabetes Mellitus e insípida con Hidronefrosis en un niño”, Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo, -11(2), pp. 94–99. doi: 10.53853/encr.-11.2.190.